קנו לבנים נוספות בפרויקטים אחרים!

מרכז שיקום ורפואה

מרכז קבלת פנים

גן ילדים

מרכז חיילים

מרכז לימוד תורה

מקוה

מרכז נוער ונוער

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד