גבי בתוך המרכז הרפואי שיקומי

גבי בתוך המרכז הרפואי שיקומי

Just another fun day

Just another fun day

Installing the elevator

Installing the elevator

Shmuel in the Sderot medical center

Shmuel in the Sderot medical center

Future model

Future model

Eish Kodesh Mikva

Eish Kodesh Mikva

Plans in Sderot

Plans in Sderot

Otniel Kindergarten

Otniel Kindergarten

Shmuel & Gabi in Sderot

Shmuel & Gabi in Sderot

Gabi on a tractor

Gabi on a tractor

Tractor at work

Tractor at work

Working hard

Working hard

Future model

Future model

Shmuel & Gabi out side

Shmuel & Gabi out side

Kindergarten fram

Kindergarten fram

Tree planting

Tree planting

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד

גבי בתוך המרכז הרפואי שיקומי

בלובי העתידי של המרכז הרפואי בשדרות