לבנה אחת (חברון)

לבנה אחת (חברון)

30.00$מחיר
הציבו לבנה אחת בפרויקט חברון היום!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד