לבנה אחת (שדרות)

לבנה אחת (שדרות)

30.00$מחיר
הציבו לבנה אחת בפרויקט שדרות היום!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד