2 לבנים (נחל חרדי)

2 לבנים (נחל חרדי)

60.00$מחיר
הציבו היום 2 לבנים בפרויקט הנחל החרדי!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד