2 לבנים (עתניאל)

2 לבנים (עתניאל)

60.00$מחיר
הציבו היום 2 לבנים בפרויקט עתניאל!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד