3 לבנים (נחל חרדי)

3 לבנים (נחל חרדי)

90.00$מחיר
הציבו היום 3 לבנים בפרויקט הנחל החרדי!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד