קטע (4 לבנים) (שדרות)

קטע (4 לבנים) (שדרות)

100.00$מחיר
הציבו 4 לבנים בפרויקט שדרות היום!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד