בונה (200 לבנים) (שדרות)

בונה (200 לבנים) (שדרות)

3,000.00$מחיר
הציבו היום 200 לבנים בפרויקט שדרות!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד