בונה (200 לבנים) (אייש קודש)

בונה (200 לבנים) (אייש קודש)

3,000.00$מחיר
הציבו היום 200 לבנים בפרויקט אידיש קודש!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד