בונה (200 לבנים) (חברון)

בונה (200 לבנים) (חברון)

3,000.00$מחיר
הציבו היום 200 לבנים בפרויקט חברון!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד