בנאי (200 לבנים) (נחל חרדי)

בנאי (200 לבנים) (נחל חרדי)

3,000.00$מחיר
הציבו היום 200 לבנים בפרויקט הנחל החרדי!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד