פינתית (50 לבנים) (נחל חרדי)

פינתית (50 לבנים) (נחל חרדי)

900.00$מחיר
הציבו 50 לבנים בפרויקט הנחל החרדי היום!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד