שורה כפולה (20 לבנים) (נחל חרדי)

שורה כפולה (20 לבנים) (נחל חרדי)

400.00$מחיר
הציבו היום 20 לבנים בפרויקט הנחל החרדי!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד