כלב שירות נגד טרור מאומן במלואו

כלב שירות נגד טרור מאומן במלואו

10,000.00$מחיר

בלה בלה בלה...

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד