שורה (10 לבנים) (אייש קודש)

שורה (10 לבנים) (אייש קודש)

220.00$מחיר
הציבו היום 10 לבנים בפרויקט אידיש קודש!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד