שורה (10 לבנים) (נחל חרדי)

שורה (10 לבנים) (נחל חרדי)

220.00$מחיר
הציבו היום 10 לבנים בפרויקט הנחל החרדי!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד