קטע (4 לבנים) (נחל חרדי)

קטע (4 לבנים) (נחל חרדי)

100.00$מחיר
הציבו היום 4 לבנים בפרויקט הנחל החרדי!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד