נותן חסות לאוכל ולינה למטפל בהתנדבות ולכלבו למשך חודש

נותן חסות לאוכל ולינה למטפל בהתנדבות ולכלבו למשך חודש

500.00$מחיר

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד