קיר (100 לבנים) (שדרות)

קיר (100 לבנים) (שדרות)

1,700.00$מחיר
הציבו היום 100 לבנים בפרויקט שדרות!

גם כן הוצג ב:

פרויקט של קרן "עם ישראל חי"

התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב בלבד